Regres za letni dopust je v vsakem primeru obdavčen

Regres za letni dopust mora biti izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjema od navedenega pravila so delodajalci, ki so nelikvidni. Za takšne primere se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi kasnejši rok za izplačilo regresa, ki pa ne sme biti kasnejši od 1. novembra tekočega koledarskega leta.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Regres za letni dopust je v vsakem primeru obdavčen z dohodnino. Obdavčitev z dohodnino je opredeljena v 2. točki 1. odstavka 37. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 29/2014), ki določa, da je regres za letni dopust dohodek iz delovnega razmerja. Akontacija dohodnine se obračuna in odtegne ob izplačilu regresa za letni dopust, skladno z določili 127. člena ZDoh-2 in 285. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 22/2014).

Akontacija dohodnine se skladno s 5. odstavkom 127. člena ZDoh-2 obračuna od celotnega izplačila dohodka, po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka. Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine od enomesečnega dohodka se prejeti dohodek, ki se nanaša na več mesecev, deli na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanaša, vendar ne več kot na 12 mesecev. Dvanajstina dohodka, v tem primeru regresa za letni dopust, se upošteva pri izračunu osnove za izračun povprečne stopnje dohodnine.

Če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25%.