Prispevek za usklajevanje in izvajanje kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

Konec meseca maja 2014 ste prejeli poziv za plačilo položnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP) (Uradni list RS št. 92/2013, sopodpis OZS Uradni list RS št. 16/2014). KPOP s komentarjem je objavljena na spletni strani www.zdops.si.

 

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

81. člen KPOP med drugim določa, da delodajalci enkrat letno ob izplačilu plač za mesec maj plačajo Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2,00 EUR po zaposlenem delavcu za plačevanje stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP. Ta prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo obrtno oz. obrti podobno dejavnost.

 

Zavedamo se, da je v teh kriznih časih vsak evro pomemben, vendar verjamemo, da se zavedate pomembnosti svoje delodajalske organizacije ZDOPS in ker na ta način omogočate njeno delovanje, zastopanje VAŠIH interesov tako pri sklepanju kolektivnih pogodb, kakor tudi pri uveljavljanju vaših interesov predvsem v času, ko se politiki ukvarjajo sami s seboj in ne z razvojnimi programi usmerjenimi v povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Po drugi strani pa naše zahteve preprečujejo, da bi politika sprejemala ukrepe, ki bi položaj slovenskega gospodarstva, predvsem delodajalcev še poslabšal, kar je v teh težkih kriznih časih še toliko bolj pomembno. Prosimo vas, da svoj letni prispevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 2014 nakažete po položnici, ki ste jo prejeli.

V primeru, da položnice niste prejeli vas prosimo, da stopite z nami v kontakt na tel. št. 01/5830-572 in 01/5830-577 ali na e-mail info@zdops.si za določitev sklica in nakazilo sredstev na TRR ZDOPS št. 03160-1001022028 pri SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana.

Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec maj 2014.