Razpis P1 B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ. 

Razpis je odprt do 15.12.2014, upravičenci pa so mikro, mala in srednje velika podjetja.. Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Obrestna mera kredita je EURIBOR 6 mesečni + 1,95%

Razpis je namenjen podjetjem: 

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:

Roki za predložitev vlog so: 16.06., 15.07., 15.09., 15.10., 17.11. in 15.12.2014


Celotno dokumentacijo razpisa lahko najdete na spletni strani SPS oz tukaj.  

Pri branju razpisa pazite na naslednja poglavja: Kaj so upravičeni stroški, kakšni so kreditni pogoji ter kakšna je vsebina prijave (kaj vse so priloge). Predvsem bodite pozorni, da je že pred oddajo vloge potrebno imeti Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada. Na spletni povezavi, ki vam jo posredujemo, lahko najdete tudi pripomočke glede priprave vloge (pripomoček za izdelavo poslovnega načrta). 

V kolikor boste potrebovali pomoč pri prijavi na razpis se lahko obrnete v pisarno zbornice.