Razpis P1 B TIP 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis - P1 B TIP 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, ZVEZA BANK Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

 
Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.
 
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.
 

Javni razpis bo odprt do 5. 9. 2014 oziroma do porabe sredstev.

Roki za predložitev vlog so: 20. 6., 21. 7. in 5. 9. 2014.

Celotno dokumentacijo za razpis si lahko ogledate na spletni strani: http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=10008&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=msp238

V kolikor potrebujete pomoč pri razpisu se lahko oglasite v pisarni zbornice.