Javni poziv k oddaji ponudbe za izvajalca za ekskluzivno trženje izdelkov I FEEL SLOVENIA

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi zainteresirane subjekte k predložitvi ponudb za pridobitev podlicence za izkoriščanje blagovne in storitvene znamke “I FEEL SLOVENIA”, za dobo petih let.
 
Za ogled celotnega javnega poziva si lahko ogledate pod VEČ.

Podlicenca se lahko odda za dve kategoriji izdelkov:

- Splošni promocijski izdelki

- Navijaški rekviziti

Ponudnik lahko odda svojo ponudbo za kategorijo izdelkov 1 in/ali 2. Podlicenco za izkoriščanje blagovne in storitvene znamke “I FEEL SLOVENIA” lahko ponudnik pridobi za izdelke v kategoriji 1, 2 ali pa v obeh kategorijah.

SPIRIT bo izbranemu ponudniku podelil podlicenco za prodajo izdelkov iz kategorij in podkategorij navedenih v spodnji tabeli. Izdelki morajo biti izdelani iz naravnih gradiv značilnih za Slovenijo (npr. lesa, gline, kamna, kovine, šibja ali slame), razen pri izdelkih, kjer to ni mogoče. Pridobitev podlicence za posamezno kategorijo zajema izdelavo prodajnih izdelkov, distribucijo, promocijo in prodajo izdelkov. Podlicenčnik pridobi tudi možnost prodaje izdelkov preko e-trgovine.

SPIRIT in UKOM bosta 4. junija 2014, ob 11.00 uri izvedla informativno predstavitev za zainteresirane ponudnike in sicer v drugem nadstropju na lokaciji Dimičeva 13, Ljubljana.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija

Rok: Ponudbe morajo prispeti do 20. 6. 2014, do 12.00 ure.

Podrobnejša dokumentacija, ki je sestavni del tega poziva (obrazci, vzorec pogodbe) in druga navodila v zvezi z javnim pozivom, so na voljo na povezavi: www.slovenia.info/javnirazpisi.