Previdno pri gotovinskem poslovanju

Brisanje računov je prepovedano od lanskega leta, kar določata Zakon o davčnem postopku in Pravilnik. To velja za vse, trenutno pa DURS poostreno preverja taksiste.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
Računalniški program ali elektronska naprava, ki jo zavezanec za davek uporablja za izdajanje računov, mora zagotavljati hrambo podatkov o njih in kasnejših spremembah. Naprava ne sme omogočati brisanja, prilagajanja, popravljanja, razveljavljanja, nadomeščanja, dodajanja, skrivanja in vse spremembe podatkov. Vse spremembe morajo biti shranjene v napravi, kar naj bi zmanjšalo sivo ekonomijo.
 
Globe za kršenje zakona so visoke. Kršitelji boste plačali od 3.000 do 10.000 evrov za posameznike in od 20.000 do 70.000 evrov za samostojne podjetnike in posameznike, ki opravljajo dejavnost. Pravne osebe lahko prejmete globo v višini od 50.000 do 150.000 evrov in od 70.000 do 250.000, če štejete za srednjo ali veliko gospodarsko družbo. Odgovorne osebe pa boste za kršitev plačale med 1.500 in 10.000 evri.