Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leto 2014

Občina Mislinja je objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2014.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Predmet javnega razpisa je oddaja občinskih neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo na razpolago v letu 2014 in v prihodnjih letih do novega razpisa ter neprofitnih stanovanj, ki jih bo Občini Mislinja dal na razpolago Stanovanjski sklad.

V času izvedbe tega razpisa bodo na razpolago 4 neprofitna stanovanja, od tega:

- 2 neprofitna stanovanja na naslovu Šolska cesta 22, Mislinja,

- 1 neprofitno stanovanje na naslovu Gozdarska cesta 72, Mislinja in 

- 1 neprofitno stanovanje na naslovu Gozdarska cesta 104, Mislinja. 

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja so:

- državljanstvo Republike Slovenije in državljanstvo članic Evropske unije, ob upoštevanju vzajemnosti (160. člen Stanovanjskega zakona),

- stalno prebivališče na območju Občine Mislinja.

 

Celoten razpis in dokumentacijo si lahko pogledate na spletni strani:

http://www.mislinja.si/index.php?stev=779&jez=1&sta=S&pg=e011&rub=21&template=779&toggle=7&st_gumb=&titl=razpisi in objave