Javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je ponovno objavilo razpis za mlade prevzemnike kmetij. Razpis je odprt do porabe sredstev, zato pohitite s prijavo.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Republika Slovenija in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi vse vlagatelje, da v skladu z objavljenim javnim razpisom iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij ter z razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev za Ukrep 112-Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014.

Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetij.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje vlog, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa 112 znaša do vključno 10.000.000€

 

Na spodnji povezavi, si lahko ogledate celotno razpisno dokumentacijo:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1167