Javni razpis G1/14 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih

Geoplin je objavil Javni razpis G1/14 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih. Razpis se nanaša na končne večje industrijske odjemalce zemeljskega plina z letno porabo večjo od 50.000 Sm3, ki so priključeni na prenosno plinovodno omrežje.
 
Celoten razpis si lahko pogledate pod VEČ.

Upravičeni ukrepi, po tem javnem razpisu so:

A. zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom,

B. programi izvajanja energetskih pregledov,

C. namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih.

Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 18. 6. 2014, do 12. ure.

Celotna razpisan dokumentacija vam je na voljo na naslednji povezavi:

http://www.geoplin.si/sl/novice/geoplin-objavil-javni-razpis