Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2014
za zagon slovenskega gospodarstva

1O NAJ ZAHTEV SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2014
V tem članku predstavljamo rešitev za UGODNEJŠE DAVČNO OKOLJE.
 
Pod VEČ si preberite celotno vsebino.
Sistemske rešitve na področju davčne zakonodaje morajo biti v skladu z EU in slovensko strategijo za izhod iz gospodarske in finančne krize; torej takšne, da se z njimi ne povečuje stroškov poslovanja podjetij. To pomeni, da morajo biti tisti davki in dajatve, ki postanejo kot strošek poslovanja, sorazmerno nizki (dohodnina, davek na poslovne prostore, takse..). 
 
V Sloveniji je nujno potrebno zmanjšati brezposelnost, odpiranje novih delovnih mest pa je treba podpreti s primernimi ukrepi, ki bodo gospodarstvu omogočali zaposlovanje. Trenutnih brezposelnih ni možno v hitrem času prekvalificirati za delo v visoko tehnološko zahtevnih panogah, zato bodo še nekaj časa delovali v proizvodnih in storitvenih panogah, ki jim uspešno konkurirajo nekatere neevropske države. Te dejavnosti pa že klečijo pod težo davčnih in drugih bremen, ki jim jih nalaga država, zato je treba tovrstno uničujoče izčrpavanje malih poslovnih subjektov takoj ustaviti. 
 
Celotno vsebino si oglejte TUKAJ. (od strani 16 do 31)