Obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki od 1.1.2015 dalje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 111/2013 z dne 27.12.2013, v nadaljevanju ZOPSPU), ki je začel veljati dne 11.1.2014, določa, da bodo od 1.1.2015 dalje morali proračunski uporabniki prejemati račune izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi).
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Fizične in pravne osebe bodo lahko pošiljale e-račune proračunskim uporabnikom prek bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov, ponudnikov procesne obdelave podatkov, s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali spletnega portala UJP e-račun, namenjenega izdajateljem, ki prek svoje banke ali procesorja ne morejo posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov. Navedene izmenjave omogočajo pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom prek UJP, ki je v skladu s 26. členom ZOPSPU enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, zato neposredno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom ni dovoljeno.

 

Morebitna vprašanja v zvezi z izmenjavo e-računov z javnim sektorjem lahko posredujete UJP na elektronski naslov e-racun@ujp.gov.si.