Sodelovanje med OOZ Slovenj Gradec in Mestno občino Slovenj Gradec

e OBRTNA ZBORNICA Slovenj Gradec je projekt, ki našim članom daje možnost, da se samostojno s svojo ponudbo vključujejo v aktivnosti obrtne zbornice.
 
Celoten članek si preberite pod VEČ.
Daje jim možnost, da gradijo svojo promocijo v skupni ponudbe sekcij tako, da ohranjajo svojo prepoznavnost, se vključujejo v promocijo, ki jo omogoča OOZ Slovenj Gradec preko javnih medijev in svojega spletnega portala, kakor tudi preko drugih aktivnosti zbornice ter gradijo svoje lastne komunikacijske poti, ki se začenjajo na tem mestu.

Županu g. Andrej Čas smo predstavili možne rešitve oz. načine sodelovanja. Po dobri uri pogovora smo se dogovorili za sledečo obliko sodelovanja.
 
Register članov OOZ SG s sedežem podjetij v Mestni občini Slovenj Gradec se bo integriral v spletno stran www.slovenjgradec.si preko gumba Gospodarstvo, ki ga bomo vključili v portal Mestne občine Slovenj Gradec. To bo dalo dodano vrednost informativnosti občinskih spletnih strani, saj bo združevala tudi gospodarsko dejavnost v Mestni občini Slovenj Gradec.
 
Elektronski članki, ki jih bomo objavljali na OOZ-SG.si, in bodo pomembni za občane Mestne občine Slovenj Gradec, se bodo samodejno prikazovali pod menijem GOSPODARSTVO. Enako velja za modul AKTUALNO.
 
S to vključitvijo gospodarstva v portal občine, bo občanom dana možnost, da najdejo obrtnika za svoje potrebe kar na občinskem portalu, stopijo z njim v stik in se dogovorijo za sodelovanje.
 
Iskanje informacij preko interneta se izkazuje kot vse bolj učinkovito. Bliskovito se širi število blaga in storitev, ki so dostopne preko interneta. Minil je čas, ko smo na internetu iskali le informacije za nakup avtomobila in kakšno telefonsko številko. Ta medij postaja vse bolj pomemben. Z dogovorom z Mestno občino Slovenj Gradec, OOZ Slovenj Gradec daje svojim članom možnost, da se predstavljajo tudi v lastnem kraju - predstavijo svoje prednosti in sklepajo posle - po drugi strani pa dajejo možnost občini, da vspodbuja gospodarstvo v svojem okolju in s tem ustvarja nove možnosti za zaposlovanje, delo in posledično blaginjo svojih občanov.
 
OOZ Slovenj Gradec
 
Integracijo si oglejte TUKAJ.