Posel za vas - Izgradnja pločnika Koletnik - Ošlak v Gornjem Doliču in Sanacijo LC Gornji Dolič - Završe

Občina Mislinja je na svoji spletni strani 4.7.2014 objavila javi razpis za "Izgradnjo pločnika Koletnik - Ošlak v Gornjem Doliču in Sanacijo LC Gornji Dolič - Završe".
 
Za ogled celotnega razpisa klilkni na VEČ.
Na Portalu Občine Mislinja - javna naročila, dne 04.07.2014, pod številko objave NMV 2208/2014, je bil objavljen javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti za naslednja gradbena 
dela: 
»IZGRADNJA PLOČNIKA KOLETNIK – OŠAK V GORNJEM DOLIČU« - SKLOP A; obdobje izvedbe: 18.08.- 30.09.2014. 
»SANACIJA LC GORNJI DOLIČ - ZAVRŠE« - SKLOP B; obdobje izvedbe: 18.08.- 30.09.2014. 
 
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 18.07.2014 do 09.00 ure. 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 18.07.2014 ob 10.00 uri v sejni sobi občine Mislinja. 
 
Celotna razpisan dokumentacija Vam je na razpolago na naslednji spletni strani:
http://www.mislinja.si/index.php?stev=779&jez=1&sta=S&pg=e011&rub=21&template=779&toggle=7&st_gumb=&titl=razpisi%20in%20objave