Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Predmet javnega razpisa je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov - izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2015 in 2016.

Kraj izvedbe študentske prehrane so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe. 

Rok: Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog.

- Prvo odpiranje vlog bo 2. 9. 2014. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, 1. 9. 2014.

- Drugo odpiranje vlog bo 2. 9. 2015. Vloge morajo biti oddane Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, 1. 9. 2015.

Razpisna dokumentacija: Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo:

spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/;

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Vojkova 63, Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Kontaktna oseba: Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12.00 do 13.00 ure oziroma na spletnem naslovu: http://www.sou-lj.si/;

Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, Maribor, vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 ure oziroma na spletnem naslovu: http://www.soum.si/;

Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Gortanov trg 15, Koper, Kontaktna oseba: Aleksandra Rengeo, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure oziroma na spletnem naslovu: http://www.soup.si/.

Celotna razpisan dokumentacija vam je na razpolago na naslednji spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1005