Posel za vas - Sanacija plazu na javni poti Odcep Rihar - OŠ Završe

Občina Mislinja je objavila na portalu javnih naročil obvestilo o naročilu "Sanacija plazu na javni poti št. 761130 Odcep Riher  - OŠ Završe I. faza.
 
Za ogled celotnega javnega povabila klikni na VEČ. 

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 24.07.2014 do 12.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 24.07.2014 ob 13.00 uri v sejni sobi občine Mislinja.

Celotna razpisan dokumentacija vam je na voljo na spletni strani:

http://www.mislinja.si/index.php?stev=779&jez=1&sta=S&pg=e011&rub=21&template=779&toggle=7&st_gumb=&titl=razpisi%20in%20objave