Posel za vas - Rekonstrukcija Jenkove ceste

Občina Velenje je 10. 7. 2014 na svoji spletni strani objavila javno naročilo - Rekonstrukcija Jenkove ceste.
 
Za ogled celotnega naročila klikni na VEČ.

Mestna občina  Velenje vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za Rekonstrukcijo Jenkove ceste.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 18.08.2014 najkasneje do 09:00 ure v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, (kletna etaža, pisarna št. 10).

Javno odpiranje ponudb bo 18.08.2014 ob 11:00 uri v prostorih  Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,  v sejni sobi št. 505 (5. nadstropje).

 

Celotna razpisan dokumentacija vam je na voljo na spletni strani: http://www.velenje.si/priloznosti