Za prevoze za lastne potrebe nad 3,5 t veljajo pravila socialne zakonodaje

Evropska komisija je podala mnenje iz katerega  izhaja, da prevozi za lastne potrebe nad 3,5 ton zapadejo pod  pravila socialne zakonodaje kar pomeni obvezna vgradnja  in uporaba tahografa ter izpolnjevanje pravil glede časov vožnje, odmorov in počitkov voznikov. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

 V Uredbi ES 561/2006 zapisano pravilo, da je izvzet nekomercialni prevoz blaga z vozili do 7,5 ton pomeni, da gre za prevoz blaga za privatno oziroma osebno uporabo. Stališče Sveta EU v sprejemanju je, da so iz pravil socialne zakonodaje izvzeta vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone za prevoz materiala, opreme ali strojev za voznikovo uporabo pri njegovem delu v oddaljenosti 100 km od sedeža podjetja, če vožnja z vozilom ni voznikova glavna dejavnost.