Ustavno sporno vračanje pokojnin

Številni upokojenci, ki še vedno opravljajo podjetniško dejavnost, so pričeli prejemati odločbe ZPIZ-a, po kateri morajo vrniti »neupravičeno« prejete pokojnine ter ponovno vstopiti v zavarovanje, nekateri celo za obdobje minulih pet let.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

To pomeni, da bodo nekateri morali plačati celo 60 tisoč evrov dajatev za nazaj. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) opozarja, da gre za ustavno sporno ravnanje Zavoda. 

»V OZS zavestnih zlorab zakonodaje nikakor ne zagovarjamo. Nekaj teh odločb smo natančno proučili in menimo, da gre za ustavno sporno ravnanje Zavoda. Še posebej sporni so primeri, ko so upokojenci naknadno odpirali espeje ter pri tem sledili napačnim pojasnilom posameznih uradnih oseb, da naj se vključijo v t.i. pavšalno zavarovanje. Zato pozivamo pristojno ministrstvo, da začasno zaustavi vse pričete postopke, saj se v imenu načela zakonitosti ne sme ustvarjati novih krivic,« razlaga Iztok Mohorič, svetovalec pri OZS.

Ustavno sporno ravnanje

Teh podjetnikov v preteklih letih ni nihče (DURS, ZPIZ, ZZZS) opozoril, niti ob registraciji niti periodično, denimo ob izteku koledarskega leta, na nevarnost izgube pokojnine. Iz tega razloga se OZS zdi sporno, da se ZPIZ šele sedaj sklicuje na to, da je bil posameznik opozorjen v izdani odločbi o upokojitvi. »Ne moremo prezreti objektivne in subjektivne odgovornosti oseb oziroma inštitucij, ki niso odgovorno opravile svoje naloge,« še opozarja Mohorič.

Ustavno sporno je zagotovo tudi retroaktivno poseganje, saj zakon o matični evidenci posega v obdobje pred njegovim sprejemom. Glede trajnih razmerij, kot je tudi ureditev lastnosti zavarovanca, je po uradni dolžnosti dopustno odločati le za vnaprej, vsakršen poseg v pravnomočno urejeno razmerje, ne da bi bil za to izveden poseben postopek z izrednimi pravnimi sredstvi, pa je nezakonit. 

Temeljna dilema je vsekakor tudi vprašanje, ali je ustavno dopusten odvzem pokojnine, če je zavarovanec 40 let vplačeval prispevke za pokojninsko zavarovanje. To je še toliko bolj sporno, v kolikor pokojnina predstavlja poglaviten vir zagotavljanja socialne varnosti oz. eksistence.

Mohorič je prepričan, da bodo predmetni postopki zagotovo povzročili enormne stroške, ki bodo bremenili davkoplačevalce, poleg tega pa bodo po nepotrebnem obremenjeni številni strokovnjaki, ki bodo reševali upravne ter sodne zahtevke teh zavarovancev.

Ta nenaden aktivizem povzroča nemalo jeze in ogorčenja med upokojenci, mnogi izmed njih so se zaradi nezmožnosti plačila teh dajatev znašli v hudih osebnih  stiskah, znani so celo primeri samomorov.