Razpis - Zaposli me 6/2014

Zavod RS je na svoji spletni strani objavil razpis Zaposli me 6/2014.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Delodajalci, izbrani na javnem povabilu, ki boste osebe zaposlili za vsaj eno leto, boste prejeli subvencijo za zaposlitev višini 5.000 EUR na osebo oz. sorazmerno manj, če boste zaposlili invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas.

V upoštev pridejo delodajalci, ki imajo sedež ali poslovno enoto registrirano na problemskem območju RS z visoko brezposelnostjo lahko kandidirate na enega od dveh sklopov javnega povabila:

- za sklop A lahko kandidirate delodajalci, ki ste v RS registrirani za opravljanje dejavnosti vsaj 12 mesecev;

- za sklop B lahko kandidirate delodajalci, ki ste bili v roku največ 36 mesecev po stečaju ali likvidaciji proizvodne dejavnosti na tem območju, ustanovljeni z namenom oživljanja te dejavnosti;

Seznam občin v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in vse ostale pomembne informacije o razpisu so vam na voljo na spletni strani:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=939