Posel za vas - Izgradnja glasbene šole Slovenj Gradec - še je rok za oddajo ponudbe

Mestna občina Slovenja Gradec je na svoji spletni strani objavila razpis za izgradnjo glasbene šole Slovenj Gradec.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Z izvedbo javnega naročila se bo izvedla izgradnja Glasbene šole Slovenj Gradec (dokončanje).

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 03.09.2014 do 09:00 ure na naslov MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba V VLOŽIŠČE občine se bo štela za pravočasno.

Javno odpiranje ponudb bo dne 03.09.2014 ob 10:00. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj GradecŠolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

Celotna razpisan dokumentacija vam je na voljo na spletni strani:

http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/izgradnja-glasbene-sole-slovenj-gradec.html