eOpominjanje - izteka se predhodno obdobje

Po novem bo Finančna uprava RS o neplačanih davčnih obveznostih podjetja in podjetnike opominjala le še preko portala eDavki. Prehodno obdobje pošiljanja opominov po klasični poti in preko portala eDavki se izteka konec avgusta. To velja tudi za tiste posameznike, ki so vključeni v sistem eVročanje. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Po 1. septembru 2014 bodo vsi omenjeni zavezanci opomine prejemali le še preko portala eDavki. FURS podjetja in podjetnike še posebej poziva, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu opomina preko portala eDavki sporočijo elektronski naslov. Ker bodo prvi opomini poslani preko portala eDavki že v septembru, priporočajo, da to uredijo najpozneje do konca avgusta.

Zoper zavezanca, ki zapadlih obveznosti ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe. Ne glede na to, da zakonodaja ne predpisuje opominjanja, se v praksi pred vsakim začetkom davčne izvršbe pošlje zavezancu opomin. Opomin je informativne narave, saj gre za obvestilo zavezancu o stanju dolga na njegovi knjigovodski kartici. Namen opominov je torej spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti.

Od septembra dalje bo Finančna uprava RS o neplačanih davčnih obveznostih opominjala le še preko portala eDavki. To velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov.

V juliju in avgustu so ti zavezanci vsak opomin o neplačanih obveznostih prejeli tako po klasični kot tudi po elektronski poti, zdaj pa se prehodno obdobje zaključuje.

Zavezancem svetujejo, da za namen dodatnega obveščanja (na elektronski naslov) o prejemu opomina preko portala eDavki do konca avgusta uredijo podatke o prejemnikih elektronske pošte. To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, zavezanec oziroma dolžnik pa preko portala eDavki ne vidi, da je opomin prejel. Če si bo zavezanec s pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov uredil podatke o prejemnikih elektronske pošte in ob tem navedel svoj elektronski naslov, bo obvestilo o prejemu opomina na eDavke prejel tudi na svoj elektronski naslov.

Pri tem opozarjajo, da bodo zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanje, ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov za dodatno obveščanje ali ne, prejeli opomin le v portal eDavki. Elektronski naslovi prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli spremenijo preko portala eDavki.

Pri obveščanju na elektronski naslov se bodo upoštevali elektronski naslovi, ki so navedeni na zadnjem oddanem obrazcu eVročanje – POS.

Fizičnim osebam, ki še niso uporabniki eDavkov, priporočajo, da to postanejo. Na ta način bodo lahko osebno in kadarkoli uporabljali vse obstoječe storitve in tiste, ki jih nameravamo ponuditi v bodoče. Več o vložitvi pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov in glede sporočanja  svojega elektronskega naslova lahko preberete na portalu eDavki:

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=948