Posel za VAS - Rekonstrukcija mrliške vežice Šmartno - I. faza

Mestna občina Slovenj Gradec je na svoji spletni strani objavila - naročila malih vrednosti - Rekonstrukvija mrliške vežice Šmartno - I.faza.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Mestna občina Slovenj Gradec vabi da oddate svojo ponudbo za predmetno javno naročilo - Rekonstrukcija merliške vežice Šmartno - I. faza.

 
Ponudbo je potrebno oddati do 25. septembra 2014, na ta dan mora biti ponudba pri naročniku do 13. ure. Odpiranje ponudb bo na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, v sejni sobi istega dne ob 14. uri.
 
Celotna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani: 
http://www.slovenjgradec.si/narocila-malih-vrednosti/rekonstrukcija-mrliske-vezice-smartno-i.-faza.html