Delavnica: E-računi - Obvezno poslovanje z eRačuni za pravne in fizične osebe, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013, v nadaljevanju ZOPSPU), ki je začel veljati 11. 1. 2014, določa, da bodo od 1. 1. 2015 dalje morali proračunski uporabniki prejemati račune izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

V skladu z ZOPSPU je enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki, Uprava RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), neposredno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom pa ni dovoljeno.

Tako bodo fizične in pravne osebe lahko pošiljale e-račune:

-       preko bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov,

-       preko ponudnikov procesne obdelave podatkov, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali

-       preko spletnega portala UJP e-račun, ki je namenjen izdajateljem, ki prek svoje banke ali procesorja ne morejo posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Nacionalnim forumom za e-račun in Finančno upravo Republike Slovenije za člane OZS pripravlja delavnico, na kateri bodo predstavljene vse podrobnosti v zvezi s poslovanjem z e-računi.

Delavnica bo v sredo 29. oktobra 2014 od 8:30 do 13:00 ure, v prostorih Generalni Finančni urad, Davčna ulica 55, Ljubljana.

Za Člane OOZ Slovenj Gradec je izobraževanje brezplačno za vse ostale je cena 125,00€ brez ddv.

Vse dodatne informacije o dokodku so vam na voljo na spodnji spletni strani ali pokličite na telefosnko številko: 02 88 21 590.

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx

V primeru, da se dogodka ne boste mogli udeležiti vas obveščamo, da bo izobraževanje posneto in boste lahako dobili dostop, kjer si boste lahko le to pogledali.