Nova zakonodaja s področja DDV za storitve telekomunikacije, oddajanja in e-storitve

Pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronskih storitvah, opravljenih osebam iz EU, ki niso davčni zavezanci, bo po novem od 1. januarja 2015 kraj obdavčitve v državi članici, v kateri ima prejemnik storitve sedež, stalno ali občasno prebivališče.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

To pomeni, da bo z novim letom potrebno za omenjene storitve na izdanih računih ne-zavezancem za DDV iz drugih članic EU zaračunati DDV po stopnji, ki velja v državi članici, iz katere izhaja kupec.

To tudi pomeni, da bo DDV potrebno obračunavati in plačevati v teh državah članicah. Da bi bilo to mogoče, se bo moral ponudnik storitev identificirati za namene DDV v vseh tistih državah, v katerih imajo sedež ali prebivališče njihovi naročniki. Namesto tega se bo lahko registriral tudi v Sloveniji s prostovoljno vključitvijo v posebno ureditev VEM (vse na enem mestu) za opravljanje tovrstnih storitev. Ta ureditev bo ponudnikom omogočila, da bodo uporabljali eno DDV številko za opravljene navedene storitve, znotraj EU, ter predlaganje posebnih obračunov DDV na en elektronski portal, iz katerega bodo ti obračuni potem avtomatično preneseni tistim državam članicam, v katere so ponudniki dobavili storitve. V posebno ureditev se bo mogoče prijaviti že od 1. oktobra letos na portalu edavki.

Od teh storitev bo potrebno vsak kvartal posebej obračunavati DDV, za kar bo potrebno voditi tudi posebne evidence.

Pravila za določanje kraja obdavčitve telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronskih storitev, kadar so opravljene davčnim zavezancem, ostajajo nespremenjena.