Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret

S strani Generalnega finančnega urada, Uprave za carino, smo prejeli obvestilo o "Obveznosti za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret".

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Na podlagi 6. točke 15. člena Zakona o trošarinah - ZTro (Uradni list RS, št. 97/10, 48/12,109/12 in 32/14) nastane obveznost za plačilo trošarine tudi takrat, ko se v skladu z devetim odstavkom 51. člena ZTro zviša drobnoprodajna cena (DPC) cigaret. Zaradi navedenega so osebe, ki imajo cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne v skladu s četrtim odstavkom 35 .a člena ZTro na dan pred spremembo DPC cigaret opraviti popis cigaret, ki jih imajo na zalogi, ter carinskemu organu predložiti obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Obračunana trošarina zapade v plačilo 60. dan po opravljenem popisu.

 

V zvezi z navedenim vam sporočamo, da smo prejeli obvestilo o spremembi DPC cigaret, ki jo je v skladu z desetim odstavkom 51. člena ZTro prijavila družba ARC-Kranj, d.o.o., za cigarete vrste Glamur. Stare in nove DPC navedenih cigaret so razvidne iz spodnje razpredelnice.

 

Trgovsko ime cigaret

Stara DPC za zavojček v evrih

Nova DPC za zavojček v evrih

GLAMUR PB BLOSSOM

3,30

3,40

GLAMUR PB MENTHOL

3,30

3,40

 

Glede na to, da se bodo DPC omenjenih cigaret spremenile 6. 10. 2014, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 5. 10. 2014 in carinskemu organu dostaviti obračun razlike trošarine do 20. 10. 2014. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 4. 12.2014.