Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec organizira "Usposabljanje iz varnosti zdravja pri delu ter varstvo pred požarom".
 
Usposabljanje bo v sredo, 22. oktobra 2014, ob 17:00 uri v prostorih zbornice.
 
Za ogled celotnega programa izobraževanja klikni na VEČ.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št.: 43/2011) v 38. členu določa:

 
1. Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela:
- ob sklenitvi delovnega razmerja,
- pred razporeditvijo na drugo delo,
- pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
 
2. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede nove oblike in vrste nevarnosti.
 
Usposabljanje traja 2 šolski uri. Po končanem predavanju sledi pisni preizkus usposobljenosti s področja varnosti in zdravja pri delu (testiranje).
 
Usposabljanje bo v sredo, 22. oktobra 2014 ob 17:00 uri v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec, Šolska ulica 6, Slovenj Gradec.
 
Prijave na usposabljanje sprejemamo na e-naslov: maja.savc@ozs.si ali na tel.št.: 02 88 21 590, do ponedeljka 20. oktobra 2014.
 
Člani zbornice imajo usposabljanje brezplačno za njihove zaposlene pa je cena 15,00€ z ddv.