OZS ima rešitev za upokojene samostojne podjetnike

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je skupaj z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Zvezo društev upokojencev Slovenije koalicijskim poslanskim skupinam poslala predlog za podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev lastnosti zavarovanca, po katerem bi samostojni podjetniki v primeru nadaljevanja dejavnosti lahko ohranili pokojnino v celoti. 

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

V OZS predlagajo podaljšanje prehodnega obdobja še za dve leti, tako da bi upokojeni podjetniki v primeru nadaljevanja svoje samostojne dejavnosti lahko prejemali celotno in ne le delne pokojnine. Konec letošnjega leta se namreč izteka prehodno obdobje, ko se morajo upokojeni samostojni podjetniki po starem ZPIZ-1 odločiti za najmanj polovično reaktivacijo, če želijo nadaljevati s svojo dejavnostjo. To pomeni, da bi morali upokojenci pristati na polovično zamrznitev pokojnine. OZS je sicer za to kategorijo zavarovancev že konec lanskega leta uspela doseči podaljšanje prehodnega obdobja za eno leto.

Negativne posledice, če se prehodno obdobje ne podaljša

OZS ocenjuje, da se večina podjetnikov ne bo odločila za polovično zamrznitev pokojnine in bodo svojo dejavnost raje zaprli. Večina upokojenih s.p.-jev je prepričana, da jim mora pokojnina ostati nedotaknjena, saj je praviloma odraz 40-letnega plačevanja prispevkov. Obstaja pa velika verjetnost, da se bodo upokojeni podjetniki, ki bodo zaprli dejavnost, odločili delati na črno, država pa ne bo imela nikakršnih prilivov iz naslova pavšalnih prispevkov, dohodnine in DDV-ja. Ne nazadnje pa takšni upokojeni podjetniki, ki delajo na črno, predstavljajo tudi nelojalno konkurenco legalnim gospodarskim subjektom.

Poseben problem bo nastal pri tistih s.p.-jih, ki imajo zaposlene, saj bodo ob zaprtju podjetja postali brezposelni, namesto plačnikov prispevkov pa bodo prejemniki denarnih nadomestil. Številni podjetniki so v zadnjih letih tudi najemali kredite, zato bi takšna ekonomska zaostritev zgolj v obdobju enega leta po spremembi pokojninske zakonodaje zanje predstavljala prehudo finančno breme.

Anketa, ki jo je OZS izvedla med svojimi člani konec minulega leta, je pokazala, da je večina obrtnikov in podjetnikov, ki želi nadaljevati s svojo dejavnostjo, pripravljena plačevati tudi nekoliko višje pavšalne prispevke od sedanjih, če bi lahko ohranili celotno pokojnino. To pa bi imelo pozitivne finančne posledice tudi za pokojninsko blagajno.

V nadaljevanju potrebne sistemske rešitve

Cilj predlaganega zakona je predvsem v tem, da se v dodatnem prehodnem obdobju dveh let pristojno ministrstvo seznani z vsemi argumenti, ki narekujejo ustrezno sistemsko ureditev statusa upokojencev, ki so hkrati samozaposlene osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (s.p.-ji, zasebni zdravstveni in športni delavci, detektivi…). Zakonodaja mora namreč podjetniku omogočiti uživanje celotne pokojnine, kljub temu, da sočasno opravlja tudi svojo samostojno dejavnost. Večina primerljivih držav EU prav tako ne pogojuje zapiranja dejavnosti za pridobitev polne pokojnine, ampak upokojence celo spodbuja k aktivnosti v pozni starosti.