Upokojenim obrtnikom ne bo treba vračati pokojnin

Socialni partnerji so se na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) v mandatu te vlade dogovorili o načinu dela za sklenitev socialnega sporazuma in obravnavali problematiko upokojenih samostojnih podjetnikov. Upokojenim samostojnim podjetnikom kaže dobro, saj je sklep ESS, da se prehodno obdobje za uskladitev lastnosti zavarovanca podaljša, pokojnin za nazaj pa ne bo treba vračati. Zadnjo besedo bo sicer imel Državni zbor.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je na seji predstavila predlog za podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev lastnosti zavarovanca, tako da bi upokojeni samostojni podjetniki v primeru nadaljevanja svoje dejavnosti po 1. 1. 2015 lahko prejemali celotno in ne le delne pokojnine. Konec letošnjega leta se namreč izteka prehodno obdobje, ko se morajo upokojeni samostojni podjetniki po starem ZPIZ-1 odločiti za najmanj polovično reaktivacijo, če želijo nadaljevati s svojo dejavnostjo. To pomeni, da bi morali upokojenci pristati na polovično zamrznitev pokojnine.
 
»Zadovoljni smo, da so naš predlog podprli tako TZS, ZDS, ZDOPS, ZDUS in sindikati, razočarani pa smo, da nas pri tem ni podprla partnerska organizacija GZS. Cilj našega predloga je namreč, da bi v tem prehodnem obdobju našli ustrezno sistemsko rešitev za to občutljivo kategorijo zavarovancev,« je po seji dejal predsednik OZS Branko Meh, ki bo po novem predsedoval tudi ESS.
 
Socialni partnerji so se strinjali tudi s tem, da upokojencem, ki so bili registrirani kot samostojni podjetniki ne bo treba vračati pokojnin in socialnih prispevkov za nazaj. V nekaterih primerih bi morali vrniti tudi do 60 tisoč evrov, kar bi za mnoge upokojence pomenilo hudo stisko. Končno odločitev pa bo imel Državni zbor, ki bo obe odprti vprašanji glede upokojenih samostojnih podjetnikov  obravnaval na oktobrski ali novembrski seji.
 
OZS ocenjuje, da se večina podjetnikov ne bo odločila za polovično zamrznitev pokojnine in bodo svojo dejavnost raje zaprli. Večina upokojenih s.p.-jev je prepričana, da jim mora pokojnina ostati nedotaknjena, saj je praviloma odraz 40-letnega plačevanja prispevkov. »Pokojnina je zaslužena pravica,« se je strinjala tudi resorna ministrica Anja Kopač Mrak.  
 
Predsednik Meh je na seji izrazil bojazen, da se bodo upokojeni podjetniki, ki bodo zaprli dejavnost, odločili delati na črno, država pa od tega ne bo imela nikakršne koristi, saj ne bodo plačevali davkov in prispevkov, legalni subjekti pa bodo imeli še več nelojalne konkurence.  »Poseben problem bo nastal pri tistih s.p.-jih, ki imajo zaposlene, saj bodo pristali na plečih države,« pa je opozoril svetovalec OZS Dušan Bavec.
 
Anketa, ki jo je OZS izvedla med svojimi člani konec minulega leta, je pokazala, da je večina obrtnikov in podjetnikov, ki želi nadaljevati s svojo dejavnostjo, pripravljena plačevati tudi nekoliko višje pavšalne prispevke od sedanjih, če bi lahko ohranili celotno pokojnino. To pa bi imelo pozitivne finančne posledice tudi za pokojninsko blagajno.
 
Cilj predlaganega zakona je predvsem v tem, da se v dodatnem prehodnem obdobju dveh let pristojno ministrstvo seznani z vsemi argumenti, ki narekujejo ustrezno sistemsko ureditev statusa upokojencev, ki so hkrati samozaposlene osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (s.p.-ji, zasebni zdravstveni in športni delavci, detektivi…). Zakonodaja mora namreč podjetniku omogočiti uživanje celotne pokojnine, kljub temu, da sočasno opravlja tudi svojo samostojno dejavnost. Večina primerljivih držav EU prav tako ne pogojuje zapiranja dejavnosti za pridobitev polne pokojnine, ampak upokojence celo spodbuja k aktivnosti v pozni starosti.