Kako se pravilno izvaja kabotaža v državah EU

Glede na to, da je kar nekaj nejasnosti glede izvajanja kabotaže na območju držav EU, na OZS iščemo jasne odgovora za praktične primere, ki se dogajajo, saj je to vprašanje izredno kritično in so globe za kršitve v nekaterih državah izredno visoke. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Izhajajoč iz Uredbe EC št. 1072/2009 lahko cestni prevoznik, ki ima sedež v eni izmed držav članic EU, v drugi državi članici EU opravi največ 3 kabotažne prevoze z istim vozilom v 7 dneh od dneva, ko je tovor v tej državi razložil. Pogoj je torej, da pred izvajanjem kabotaže izvede poln mednarodni prevoz med dvema državama oziroma med neko tretjo državo ter to državo v kateri izvaja kabotažo (primer: Če pripelje blago v Italijo iz Slovenije ali iz Avstrije ali iz Srbije ipd... potem lahko v Italiji opravi do največ 3 kabotaže v 7 dneh šteto od dneva zadnjega razlaganja v Italiji).

To je osnovno pravilo. Dodatno pravilo pa pravi, da prevoznik lahko potem, ko je v drugi državi članici razložil tovor, ki ga je pripeljal iz druge države, lahko opravi do največ 3 kabotažne prevoze tudi v tretjih državah članicah EU s tem, da lahko opravi v državi, v katero je pripeljal s praznim vozilom, samo 1 kabotažni prevoz. Ta kabotažni prevoz pa mora opraviti najkasneje v 3 dneh od vstopa nenatovorjenega vozila v to državo. Seveda pa poleg tega še vedno velja časovna omejitev za vse te kabotaže in sicer 7 dni od datuma razlaganja tovora (primer: Slovenski prevoznik pripelje blago iz Slovenije v Avstrijo in razlaga v Avstriji 08.10.2014. S tem je dobil pravico da opravi 3 kabotaže v Avstriji, ki pa jih mora opraviti najkasneje do 15.10.2014. Lahko pa gre s praznim vozilom v Italijo, kjer lahko izvede največ eno kabotažo, če ne preseže časovne omejitve 7 dni in pa dodatne časovne omejitve 3 dni. Torej, če npr. še isti dan 08.10.2014 vstopi prazen iz Avstrije v Italijo ima čas da to eno kabotažo izvede do 11.10.2014. Seveda mora imeti s seboj CMR s katerim dokazuje prevoz med Slovenijo in Avstrijo).

Drugače povedano pomeni, da naj bi slovenski cestni prevoznik ne mogel opraviti kabotaže v Italiji, če vstopi v to državo s praznim vozilom iz Slovenije. Če pa je tovor razložil npr. v Avstriji potem lahko iz te države vstopi prazen v Italijo in tam opravi eno kabotažo v treh dneh od vstopa v Italijo in največ v 7 dneh od datuma razlaganja v Avstriji.

Predlagamo, da se v osnovi držite teh pravil, ki smo jih uskladili s predstavniki ministrstva pristojnega za promet. Ker nam je še nekaj zadev nejasno glede izvajanja kabotaže (npr. ali lahko slovenski prevoznik, ki je predhodno opravil mednarodni prevoz iz druge države v Slovenijo, potem lahko s praznim vozilom, ki je vstopilo v Italijo opravi eno kabotažo), bomo odgovor na to poskušali pridobiti iz Bruslja.