Poostren nadzor Finančne uprave

Finančna uprava RS bo pričela z nadzorom svečarjev, cvetličarjev, vrtnarjev in vulkanizerjev. Tudi v letošnjem letu bo pozornost usmerjena v nadzor nad izdajanjem računov in morebitnim "brisanjem" že evidentiranega prometa. 

 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Posebna pozornost bo namenjena zaposlovanju in delu na črno, selektivno pa se bosta opravljala tudi nadzor na področju posameznih uredb o okoljskih dajatvah ter kontrola namenske uporabe goriva v prevoznih sredstvih in delovnih strojih zavezancev. 

 

V primeru hujših kršitev bo Furs uporabila pooblastila o zasegu listin, predmetov, evidenc in drugih dokumentov ter prepovedi opravljanja dejavnosti. Kadar uradna oseba zapečati poslovne prostore, dokumente ali predmete hkrati s prepovedjo opravljanja dejavnosti, velja zapečatenje do odprave nepravilnosti. V preostalih primerih je zapečatenje omejeno na največ 15 dni, v zahtevnejših primerih pa skupno do največ 60 dni.