Zbor za oživitev in razvoj gospodarstva

 

Zbor za oživitev in razvoj gradbeništva (ZORG), katerega članica je tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in njene strokovne sekcije, je v Državnem svetu RS organiziral posvet, na katerem so predstavniki stroke in gospodarstva predstavili zahteve in konkretne rešitve za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva. Akcijski načrt s konkretnimi ukrepi, časovnico in nosilci bo pripravljen do konca leta, stroka pa že poziva vlado, da načrt tudi realizira. 

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Med predlogi v akcijskem načrtu je ustanovitev direktorata za javne investicije na ministrstvu za infrastrukturo, ki bi med drugim povezal in nadzoroval vse javne investicije države. Stroka poudarja, da je potrebna dolgoročna strategija vseh javnih investicij, na podlagi katere bi nato pripravili akcijske programe za desetletno obdobje.

Zagotoviti je treba tudi urejeno in stabilno okolje za investitorje.

Zavzemajo se za uvedbo instrumenta odgovornosti javnega naročnika za npr. slabo pripravljeno dokumentacijo, sprejem neobičajno nizkih ponudb, zamude pri sprejemanju odločitev. Za vsako javno investicijo bi morali imenovati kompetentnega odgovornega vodjo investicije.

Standardizirati je potrebno popise za gradbena ter zaključna dela in inštalacije.

Odpraviti je treba naročanje inženirskih storitev in gradenj izključno na podlagi najnižje cene in kot ključno merilo uvesti kakovost ponudnika. Striktno izločati nenormalno nizke ponudbe.

Delovna mesta v gradbeništvu bi bilo treba zaščititi s preprečevanjem socialnega dumpinga iz držav EU z najnižjo ceno delovne sile, in sicer med drugim s poostrenim nadzorom izvajalcev iz tujine, ali se držijo pravil glede prijave dejavnosti, delovne zakonodaje in varnosti pri delu.

Stroka opozarja tudi na problem dela na črno in sive ekonomije, zato predlagajo dodatne zakonske spremembe, med drugim da sosedska in sorodstvena pomoč ne bi bila dovoljena v tistih dejavnostih, ki so nevarne za zdravje in premoženje oseb ter negativno vplivajo na okolje. Želijo si tudi, da se posebej preuči in ustrezno opredeli prostovoljsko delo.

Zavzemajo se za ukinitev gradnje v lastni režiji in za uvedbo znatne davčne olajšave pri dohodnini iz naslova gradenj in obnov, kar bi zavezanci dokazovali z računi za opravljena dela.

Predlagana je bila tudi ponovna uvedba vajeniškega poklicnega izobraževanja na tretji in četrti stopnji v srednješolskem izobraževanju. Zavzemajo se za to, da bi država sofinancirala kadrovske štipendije v gradbeništvu ter da bi se podprlo več mladih raziskovalcev.

Z zagotavljanjem stalne ravni investicij bi bil stalen tudi interes za šolanje za gradbene poklice.

Uvedba paritetnega sklada v gradbeništvu (po vzoru BUAK, SOKA BAU,…), kar bi izenačilo pogoje za opravljanje del tujih izvajalcev v SLO.