Ali veljajo kakšne omejitve tudi za prodajo mošta v gostinskih obratih

Pri noveli Zakona o vinu je bilo posebej pojasnjeno s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, da zadnje spremembe Zakona o vinu ne veljajo za MOŠT.  Glede mošta velja enako kot v preteklih letih: mošt mora imeti ustrezne spremne dokumente in pa odločbo o oceni mošta. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

V pojasnilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje ob sprejeti noveli Zakona o vinu je bilo zapisano, da sprememba ne velja za določbe v zvezi z moštom. Veljavni Zakon o vinu se v 1. in 2. odstavku 44. člena nanaša le na vino, tretji odstavek pa govori o moštu. Predmet spremembe je le 2. odstavek 44. Člena. Obvestilo je v celoti objavljeno na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/2/article/12447/7023/4a2508ca43654a28ad9bd5f651460f6a/