Prenehanje veljavnosti pravilnika glede usposobljenosti osebe, pooblaščene za pregled nizkonapetostnih elektroinštalacij z dne 31.12.2014

Dosedanja ureditev v zvezi z določili pravilnikov o usposobljenosti osebe,  pooblaščene za pregled nizkonapetostnih električnih inštalacij in inštalacij za zaščito pred strelo, konec leta, torej 31.12.2014 preneha veljati!
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, Ur.l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Ur. l. RS, št. 28/2009 sta v 9. členu, točka 3  določala, da smejo naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij, opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za pregledovanje električnih inštalacij. V prehodnih določbi v 16. členu je naslednje določilo: »Do vzpostavitve nacionalne poklicne kvalifikacije za pregledovanje inštalacij iz tretjega odstavka 9. Člena tega pravilnika, vendar najkasneje do 31.12.2011, smejo naloge povezane s pregledi električnih inštalacij opravljati le posamezniki s pridobljenim ustreznim potrdilom o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij v skladu s predpisi, ki jih urejajo gospodarske zbornice....« Konec leta 2011 (22.12.2011) je bila na osnovi te prehodne določbe in na pobudo pristojnega ministrstva  sprejeta sprememba obeh pravilnikov, ki je določila novi skrajni termin za uveljavitev NPK nacionalne poklicne kvalifikacije. Po tem določilu pravilnikov mora biti nacionalna poklicna kvalifikacija uveljavljena z datumom 31.12.2014.

Več o postopku prehoda od usposobljenosti EDISON (oziroma EDISON PLUS) na usposobljenost preglednika manj zahtevnih (oziroma zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele z NPK-  nacionalno poklicno kvalifikacijo, najdete člani OZS v zavihku ,,zakonodaja˝ na spletni strani sekcije elektro dejavnosti. Za dostop morate biti prijavljeni/logirani. Če ste pozabili svoje geslo za dostop, pošljite mail na: registracija@ozs.si.