Informacija o morebitni pravici odstopa od pogodbe - prodaja cvetja na stojnici

V dneh pred 1. novembrom je na območju celotne države povečan obseg prodaje cvetja, nagrobnih aranžmajev in sveč na stojnicah – torej tudi zunaj poslovnih prostorov. S strani sekcije cvetličarjev in vrtnarjev so na tržni inšpektorat RS naslovili vprašanje glede informacij, ki jih je podjetje dolžno zagotoviti potrošniku, v konkretnem primeru - pri prodaji cvetja, nagrobnih aranžmajev in sveč zunaj poslovnih prostorov.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

saj so v skladu Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011, 38/2014; v nadaljevanju ZVPot) podjetjem naložene določene obveznosti glede podajanja informacij o pravici do odstopa od pogodbe.

Opredelitev poslovnih prostorov

Z zadnjo spremembo, ki je začela veljati 13.6.2014, ZVPot na novo opredeljuje definicijo poslovnih prostorov. Tako se za poslovni prostor po tem zakonu štejejo:
- nepremični maloprodajni prostori, v katerem podjetje stalno opravlja dejavnost,
- premični maloprodajni prostori, v katerem podjetje običajno opravlja svojo dejavnost.
Za poslovni prostor se torej lahko štejejo tudi določeni premični maloprodajni prostori, npr. stojnice podjetij, ki so vedno oziroma ob istem času/sezoni na istem mestu (npr. stojnice v okviru stalnih tržnic, stojnice v okviru rednih tedenskih/mesečnih sejmov, redne stojnice v/pred trgovskimi centri).

Uporaba ali neuporaba določil ZVPot o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov podjetja

Glede na navedeno je potrebno v konkretnih primerih presojati, ali posamezen premičen maloprodajni prostor lahko štejemo za poslovni prostor podjetja, kar je pomembno predvsem z vidika uporabe ali neuporabe določil ZVPot o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov podjetja.

Če se v konkretnem primeru ugotovi, da gre za poslovni prostor v smislu ZVPot, se odločbe ZVPot za prodajo zunaj poslovnih prostorov ne uporabljajo.

V nasprotnem primeru, če torej ne gre za poslovni prostor v smislu ZVPot, pa je potrebno upoštevati določbe 1. odstavka 25b člena, 1. odstavka 43b člena in a43č člena ZVPot, s tem, da pri nakupu cvetja in aranžmajev potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, ker gre v tem primeru za blago, ki je hitro pokvarljivo, medtem ko nagrobne sveče ne spadajo pod hitro pokvarljivo blago.

V primeru, da vsota vseh plačil (cvetje in sveče) presega 20 eurov, mora podjetje potrošniku zagotoviti informacije navedene v zgoraj navedenih zakonskih določilih, s tem da pri nakupu cvetja in aranžmajev potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe. Kot rečeno, je navedeno potrebno, če v konkretnem primeru ne gre za poslovni prostor v smislu določil ZVPot.

Povezava na neuradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu potrošnikov na strani Pravno-informacijskega sistema RS, kjer najdete vse pomembne informacije o zakonu in podzakonskih predpisih, vključno z neuradnim prečiščenim besedilom.