Pri tehničnem pregledu vozil, stranka dobi zapisnik

Po opravljenem tehničnem pregledu vozila se stranki izda zapisnik oziroma potrdilo, na katerem je navedeno tudi ugotovljeno stanje tehnične brezhibnosti vozila in vse ugotovljene nepravilnosti ter obvestilo o naslednjem tehničnem pregledu. V zakonodaji ni predpisano, da bi moral biti zapisnik v vozilu med vožnjo.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Za vozilo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni tehnično brezhibno, se lahko opravi popravni tehnični pregled samo v isti strokovni organizaciji, najkasneje v petih delovnih dneh po tehničnem pregledu vozila, na katerem je bilo ugotovljeno, da to vozilo ni tehnično brezhibno. Kontrolor pregleda elemente, ki so bili razlog za zavrnitev in če ugotovi, da so vse napake odpravljene, z novim zapisnikom o tehničnem pregledu vozila potrdi tehnično brezhibnost vozila. Ta popravni tehnični pregled vozila se ne šteje kot nov tehnični pregled. Če je od tehničnega pregleda vozila, pri katerem je bilo ugotovljeno, da vozilo ni tehnično brezhibno, preteklo več kot pet delovnih dni, se mora opraviti nov tehnični pregled vozila v celoti.