Javni poziv za izbiro predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet zavoda Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila javni poziv za izbiro predstavnikov zainteresirane javnosti   v Svet zavoda Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne rograme SPOTUR Slovenj Gradec  (za vsako področje dela po enega kandidata).
 
Za ogled celotnega javnega poziva klikni na VEČ.
Kandidati morajo svojo kandidaturo najkasneje do vključno ponedeljka, 1. decembra 2014 priporočeno poslati na naslov:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 SLOVENJ GRADEC
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – prijava svet SPOTUR«.
 
Kandidatke/kandidati lahko prijave oddajo tudi osebno v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 14.00 ure istega dne.
Za vse dodatne informacije in pomoč pri pripravi kandidature vam je vsak delovni dan med 8.00 in 10.00 uro na voljo g. Tatjana Špalir, tel.: 02 88 121 28.