Seminar: Neoporečna vgradnja, servisiranje in vzdrževanje hišnih kurilnih in dimovodnih naprav

Pri načrtovanju, vgradnji, nadzorovanju in rabi kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav se naredi vse več nepravilnosti, ki ogrožajo zdravje ljudi, požarno varnost, okolje in racionalno rabo goriv. V praksi prepogosto odloča prepričanje, da sodobne kurilne naprave z nizkimi temperaturami dimnih plinov ne predstavljajo požarne nevarnosti, zato se dimovodne naprave vgrajujejo požarno neustrezno (nevarno) in v nasprotju s predpisi.
 
Za ogled celotnega vabila klikni na VEČ.

Seminar je namenjen inštalaterjem, serviserjem in vzdrževalcem kurilnih in dimovodnih naprav, pečarjem, dimnikarjem in vsem zainteresiranim.

Seminar bo v 4.12.2014 ob 13:15 na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 
 
Opis programa:
Poseben problem z vidika zaščite zdravja ljudi predstavljajo kurilne naprave odvisne od zraka v prostoru, vgrajene v bivalne prostore, ki nimajo urejenega dovoda zraka zaradi na novo vgrajenih oken in vrat z zelo nizko prepustnostjo zraka in ki imajo hkrati vgrajene tudi naprave s prisilnim odvodom zraka, kot so kuhinjske nape, ventilatorji zračnikov, ipd. Delovanje novih oziroma dodatnih proizvodov in naprav spreminja razmere za odvod dimnih plinov, spremembe pa so lahko tudi usodne. 
Porabniki zraka v prostoru vplivajo na preskrbo kurilne naprave z zrakom.
Predvsem zaradi zagotavljanja večje požarne varnosti je Slovensko združenje za požarno varstvo izdalo Smernico SZPV 407 Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav, kot dopolnitev obstoječih predpisov z vidika graditve objektov. Smernica natančno določa zahteve za vgradnjo kurilnih in dimovodnih naprav v objekte predvsem z vidika oskrbe z zgorevalnim zrakom, namestitve kurilnih naprav v prostor, lastnosti prostorov s kurilnimi napravami, odvajanja dimnih plinov in vgradnjo dimovodnih naprav, hrambo goriv, minimalne pogoje za izvajanje javne službe itd., po vzoru nemške vzorčne uredbe MFeuV. 
Po izidu smernice SZPV 407 je bil sprejet Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS št. 100/2013), ki navaja, da so zahteve neoporečne vgradnje kurilnih naprav iz pravilnika izpolnjene takrat, ko so le-te vgrajene skladno z zahtevami oziroma ravnijo tehnične smernice SZPV 407.

URNIK IZOBRAŽEVANJA

13.15 - 13.30   Prihod in registracija udeležencev

13.30 - 15.00   Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav
                        Oskrba kurilnih naprav z zgorevalnim zrakom in namestitev kurilnih in dimovodnih naprav
                        Problematika prašnih delcev (PM 10)
                        Predavatelj: Jože Kaplar

15:00 - 15:30 Odmor

15.30 - 16.15 Postavitev kurilne naprave v prostor
                      Varni odmiki kurilnih in dimovodnih naprav od gorljivih delov konstrukcije                         
                      Požarna varnost kotlovnic, skladiščenje goriva v stavbah
                      Predavatelj: Srečo Klemenčič

16:15 - 17:00  Ustja dimovodnih naprav
                       Pogoji za vzdrževanje kurilnih in dimovodnih naprav
                       Povezava s standardi
                       Predavatelj: Simon Dovrtel
17:00 - 17:30 Razpravain zaključek izobraževanja 


KOTIZACIJA
Za člane OZS in OOZ brezplačno
Kotizacije za nečlane: 60 €/ osebo (DDV vključen), vključuje vsebine po programu, postrežbo med odmorom in zbornik predavanj.
Kotizacijo za udeležbo na seminarju ob prijavi nakažite na: NLB d.d. SI56 0201 3025 3606 416 sklic 00 200 018, namen: udeležba na seminarju"vgradnja kurilnih naprav". Račun za udeležbo vam bomo poslali po zaključku srečanja.

INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA
Janko Rozman, sekretar sekcij
e-naslov: janko.rozman@ozs.si  telefon: 01 58 30 540, 031 347 201

Barbara Vrhovnik, koordinator za področje izobraževanja
e-naslov: barbara.vrhovnik@ozs.si  telefon: 01 583 08 08

Mateja Gris, SZPV, dodatne informacije glede vsebine seminarja
e-naslov: info@szpv.si   telefon: 051 378 109

GRADIVO
Smernico SZPV 407 Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav, ki je osnovno gradivo za seminar, si lahko preberete in natisnete na spletni povezavi:  http://www.szpv.si/kategorija/5/Predpisi,%20smernice (potrebna je registracija).

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, ki je prav tako priporočljivo gradivo, pa si lahko pogledate in tudi natisnete na povezavi: http://www.uradni-list.si/1/content?id=115261

 

PRIJAVA na povezavi: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx