Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila javno povabilo za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Mestni občini Slovenj Gradec.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Vsi interesenti dobijo informacije na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Sašo BLATEŠIČ, tel. 02 88 121 64 ali GSM 031 303 170, e-mail: sasa.blatesic@mo.slovenjgradec.si, in za ogled nepremičnin Peter ČARF, tel. št. 02/88-121-48.

Predmet prodaje so stavbna zemljišča v k.o. 849-Stari trg, ki so predvidena za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš v razširjeni individualni zazidavi Podgorska cesta – Štibuh SC 7 (Ulica dr. Ljube Prenner), z naslednjimi parcelnimi številkami:

a) Sklop zemljišča 1: parc. št. 419/26, k.o. 849-Stari trg v izmeri 545 m2.
b) Slop zemljišča 2: parc. št. 419/14 v izmeri 681m2 in parc. št. 451/2 v izmeri 275m2, obe k.o. 849-Stari trg, v skupni izmeri 956 m2.
 
Informacije so vam na voljo na spletni strani: 
http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/javno-zbiranje-ponudb-za-prodajo-nepremicnin-mestne-obcine-slovenj-gradec.html