Povečuje se stopnja normiranih odhodkov iz 70 odstotkov na 80 odstotkov

Stopnja normiranih odhodkov se povečuje iz 70 % na 80 % davčno priznanih prihodkov.

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50, sta bila objavljena Zakon o spremembah Zakona o dohodnini - ZDoh-2N in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2K, ki določata spremenjeno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Obe noveli določata dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70% na 80% prihodkov. Spremenjena stopnja davčno priznanih normiranih odhodkov v višini 80 % se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015 dalje.