Najava kadrovskih štipendij

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni poziv za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah, ki jih je z novim zakonom o štipendiranju potrebno predhodno najaviti.
 
Za ogled poziva klikni na VEČ.

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Sklad je 28. novembra 2014 objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Rok za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2015.

Namen javnega poziva je:

- zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela,

- ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016 so v skladu s 112. členom Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS 56/2013) dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2015/2016.

Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne strani sklada www.sklad-kadri.si tako, da se prijavijo v spletni klub sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice. Navodila kako oddati potrebo v Izmenjevalnici dobite tukaj

Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih razvojnih agencijah (RRA) v okviru regijskih štipendijskih shem (RŠS), lahko svoje potrebe prijavijo na spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih primerih bo potrebe delodajalca skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. 

Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu ali preko RRA, ne pa na oba načina.   

Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. januarja 2015, saj bo sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne skupine.

Dodatne informacije v povezavi z javnim pozivom ter novim zakonom o štipendiranju so na voljo pri:

- skladu preko e-poštnega naslova kadrovske[@]sklad-kadri.si oziroma na telefonski številki 01 434 10 80 ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro;

- RRA v okviru RŠS.