Podaljšanje roka za uskladitev statusov

Vlada RS je na seji 27.11.2014 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem postopku. 

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

S predlogom zakona bo zagotovljeno podaljšanje roka za uskladitev statusov posameznim zavarovancem, ki morajo svoje statuse uskladiti z določbami novega ZPIZ-2. Brez spremembe zakonodaje bi te osebe morale uskladiti svoj status do 31.12.2014, tako pa bodo lahko še eno leto opravljale dejavnost in zanje ne bo veljala obvezna vključitev v zavarovanje, upokojenci pa bodo lahko še naprej prejemali pokojnino.

S predlaganim zakonom bomo zagotovili odpravo posledic, ki so nastale pri ugotavljanju lastnosti zavarovancev, skladno z izvajanjem določbe 406. člena ZPIZ-2, ki je določala uskladitev dvojnih statusov. Za vse osebe, ki so na dan 31.12.2012 hkrati opravljale dejavnost in niso bile vključene v zavarovanje oziroma so imele nedovoljeno prekrivanje statusa upokojenca s statusom zavarovanca, predlog zakona predvideva, da jim ni potrebno vračati izplačanih pokojnin in plačati polnih prispevkov za socialno varnost.

S predlogom zakona bo omogočeno uživalcem družinske pokojnine, ki so pridobili status študenta za študijsko leto 2014/2015 in so diplomirali pred iztekom študijskega leta, da se jim pokojnine izplačuje tudi v času, ko nimajo statusa študenta, na katerega se veže splošna pokojninska zakonodaja, saj so zaključili študij pred potekom statusa študenta.