Statistika obiska portala www.OOZ-SG.si

V dobrih sedmin mesecih od objave portala www.OOZ-SG.si si  je portal ogledalo več kot 27.000 različnih obiskovalcev v povprečju 3.600 na mesec.
 
Pod VEČ si oglejte celotno objavo in grafe.
Skupno število ogledov znaša 27.243 oz. 3.632 na mesec (različni obiskovalci). Skupno število obiskov znaša 106.290 oz. 14.172 na mesec. V povprečju se obiskovalec zadrži na portalu dobrih šest minute. Najvišja dnevna gledanost je bila 385 različnih obiskovalcev 30. oktobra.
 
V mesecu novembru se je obisk portala še povišal (5.601 različnih obiskovalcev in 9.060 vseh skupaj) in dosegel glede na mesečno povprečje najvišjo gledanost.  Obisk po dnevih si poglejte na grafih.
 
obisk portala od 15.04.2014 do 02.12.2014
 
obisk portala od 01.11.2014 do 30.11.2.14