Javni razpis za podelitev priznanj Športne zveze Slovenj Gradec na področju športa v mestni občini Slovenj Gradec za leto 2014

Mestna občina Slovenj gradec je objavila javni razpis za podelitev priznanj Športne zveze Slovenj Gradec na področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2014. Rok za oddajo predlogov je 3.2.2015. 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Športna zveza Slovenj Gradec podeljuje priznanja za: prispevek k razvoju in uveljavljanju športa injubilejna priznanja za športne uspehe in dosežke.

Rok za oddajo je torek, 3. FEBRUAR 2015. Za v roku oddan predlog šteje predlog oddan do 12.00 ure tega dne na sedežu Športne zveze  ali istega dne oddana priporočena poštna pošiljka.

Celotna razpisan dokumentacija vam je na voljo na spletni strani:

http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/javni-razpis-za-podelitev-priznanj-sportne-zveze-slovenj-gradec-na-podrocju-sporta-v-mestni-obcini-slovenj-gradec-za-leto-2014.html