Ideja je „KUPUJMO LOKALNO“

Kupovanje od lokalnih ponudnikov blaga in storitev ima veliko prednosti. Predvsem za nekatere storitve si ne znamo predstavljati, da bi morali nekam daleč (pek, frizer, dnevna gostinska storitev … ). Enako velja tudi za proizvode, kjer je zaradi bližine blago bolj sveže in zdravo, saj se skrajša čas transporta. In ne nazadnje garancija za dobro kakovost, saj ponudnika poznamo osebno in se hitro izve, če kaj ne opravi kvalitetno ali se ne drži dogovora.
Celoten članek si preberite pod VEČ.

Primer iskanja primernega frizerja v Slovenj Gradcu je pokazal, da na enem mestu lahko pristopimo k frizerjem le preko iskalnika po regisrtu OOZ Slovenj Gradec. Splošno iskanje preko Googla nam daje pomanjkljivo sliko o številu frizerjev in njihovi ponudbi, tako da je naša odločitev lahko napačna. Seveda podatki o frizerjih v Slovenj Gradcu še niso popolni. Je pa dober začetek, saj sistem omogoča dostop do vseh preko ene točke. Ko je ponudba tako združena na enem mestu jo lahko dopolnjujemo in spremljamo, vodimo podatke o kvaliteti storitev, promocijskih dogodkih, predstavitvenih povezavah (lastna spletna stran, facebook, članki v novicah … ). 
 
Tako, kot smo poiskali frizersko storitev z besedo „frizer“, lahko poiščemo vsako drugo storitev, izdelek ali dogodek, ki je zapisan v skupno bazo podatkov. 
Ponudba spletne strani ooz-sg.si je že strukturirana tako, da ponuja lokalne proizvode in storitve svojih članov, zato je možno oblikovati lokalno občinsko ponudbo in iskanja kar preko občinskega spletnega mesta www.slovenjgradec.si/gospodarstvo.html. OOZ Slovenj Gradec zagotavlja preverjanje pravilnosti podatkov o ponudbi tako, da sprotno in vsaj enkrat letno obnavlja pravilnost podatkov z našimi člani.
 
Dober začetek, ki pa še ne vključuje vseh dejavnosti prebivalstva. Manjka še lokalna ponudba kmetov, vsa turistična ponudba akterjev, ki niso člani Obrtno podjetniške zbornice, prireditvena ponudba društev in vsa ponudba, večjih organizacij, ki se projektu še niso pridružili.
 
Lokalna OOZ predvsem združuje lokalno malo gospodarstvo, ki lahko deluje lokalno, regijsko ali globalno, spletno mesto občine pa je predvsem orientirano lokalno, zaradi tega ga gre dopolnit tudi z ostalimi lokalnimi ponudniki blaga in storitev. Sistem skupne baze podatkov nam to omogoča, potrebno se je zanj le odločiti.
 
 
Odločili smo se, da bomo postavili kamin v dnevno sobo. Internet nam ponuja bližnje in daljne ponudnike. Zakaj ne bi najprej preverili, kaj nam ponujajo lokalni. Vstop preko občinske strani nam pokaže tri. Lahko preverimo preko Googla, saj so tam isti, le vsak se pojavlja večkrat in po različnih seznamih, da smo zmedeni in ne vemo ali se odločamo pravilno. Preverjena informacija na enem mestu nas navdaja z občutkom, da smo na pravi poti in se odločamo pravilno.
 
Z obrtno podjetniško zbornico smo pričeli predstavljati projekt „Kupujmo lokalno“ županom naših občin. Želimo, da se ponudba članov vključi v spletne strani posamezne občine, da postanejo obrtniki in podjetniki vidni tudi v svoji občini. Prav spletna mesta občin so primerna za objavljanje lokalne ponudbe, saj ko nekaj potrebujemo in gremo na internet po informacijo želimo kupiti najprej lokalno od nekoga, ki ga poznamo, lahko preverimo njegove reference in je vse kar vidimo in preberemo o njem na internetu tudi resnica. Prav to zagotavlja naš projekt, saj je ponudba članov lokalne OOZ preverjena. Pristen stik organizacije s ponudnikom zagotavlja resnost ponujenega.
 
Zapis posamezne ponudbe v skupno bazo podatkov omogoča optimizirano iskanje v vseh ustreznih kombinacijah, da bo občanu zares ponujeno vse preverjeno.
 
Finančni vložki so relativno nizki, saj s tem pristopom dajemo in vzpodbujamo že obstoječe bližnje obratovalnice in organizacije, jim dajemo delo in finančno osnovo za njihovo rast. Potrebna so le zagonska sredstva za financiranje organiziranega vnosa podatkov v sistem in sprotno kontrolo vseh dejavnosti, ki se dogajajo na relaciji kupec – ponudnik. Nadaljnji razvoj sistema bo samo relacijo ponudnik – kupec samo delal trdnejšo. Objavljene zgodbe o uspehu in neuspehu posamezne ponudbe, bodo ohranjale živost lokalnega tržišča.