Posel za vas - Povabilo k oddaji ponudbe DO 12.12.2014

Občina Mislinja je objavila povabilo k oddaji ponudbe za recenzijo pzi za kolesarsko stezo Gornji Dolič - Šentflorjan (1.faza).
 
Rok za oddajo ponudbe je 12.12.2014

Občina Mislinja vabi vse zainteresirane in strokovno usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo.

 
Javno povabilo se nanaša na recenzijo PZI za kolesarsko stezo Gornji Dolič - Šentflorjan (I. faza).
 
Rok za oddajo ponudbe je 12.12.2014.
 
Vsa razpisna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani: 
http://www.mislinja.si/h/2/Boris.pdf