Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 5.1.2015 do 10:00 ure.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ. 

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila razpis in sicer za nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 277/5 v izmeri 1.095 m2, in parc. št. 278/6 v izmeri 59 m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec. Izhodiščna cena za stavbno zemljišče je 20,00 EUR/m2 oziroma 23.080,00 EUR za skupno 1.154 m2. V izhodiščni ceni ni zajet 20 % davek na dodano vrednost.

 
Rok za oddajo ponudb je 5.1.2015 do 10:00 ure.
 
Celotna razpisna dokumentacija ter obrazec vam je na voljo na spletni strani: http://www.slovenjgradec.si/javni-razpisi-in-objave/javno-zbiranje-ponudb-za-prodajo-nepremicnin-mestne-obcine-slovenj-gradec.2.html