Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Sporočamo vam, da se zaradi sprejetja nove Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete poviša trošarina za cigarete.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ. 

Dne 1. januarja 2015 se na podlagi zgoraj citirane uredbe poveča višina trošarine za cigarete, tako da znaša:

• specifična trošarina za 1000 kosov cigaret 68,3730 evrov, 

• proporcionalna trošarina 22,0686 % od drobnoprodajne cene.

V primeru, da je drobnoprodajna cena (v nadaljevanju DPC) zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 3,41 evrov, se ne glede na prejšnji odstavek plačuje trošarina v višini 106,0000 evrov za 1000 kosov cigaret.

Ker se je tehtana povprečna DPC cigaret za obdobje od 1. oktobra 2013 do 30. septembra 2014 spremenila glede na prej veljavno, se zviša specifična in zniža proporcionalna trošarina, zaradi česar se malenkostno zniža obdavčitev nekateri dražjih vrst cigaret. Sprememba trošarine torej ne vpliva na zvišanje obdavčitve (tudi zavezanci niso zvišali DPC svojih cigaret), zato se tokrat popis zalog cigaret ne opravlja, kot je bilo to običajno v predhodnih primerih.