Dosežki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v letu 2014

V nadaljevanju Vam pošiljamo nekaj najpomembnejših zborničnih dosežkov v minulem letu.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Dosežki  OZS v letu 2014

SPLOŠNO
•Na pobudo OZS so v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ustanovili Svet za obrt in podjetništvo. Namen sveta je, da bi se problemi obrtnikov hitreje in učinkoviteje reševali. Gre za prvi tovrstni organ v okviru resornega ministrstva, ki je namenjen malemu gospodarstvu.

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA 
•Preprečili smo dvigovanje zavarovalne osnove za samostojne podjetnike, ki bo v letu 2014 znižana za 30 %, v letu 2015 za 28 % in od leta 2016 dalje za 25 % (s sprejetjem Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju). 
•Dosegli smo zvišanje kazni za šušmarje.
•Konec leta 2014 smo dosegli podaljšanje prehodnega obdobja za upokojene samostojne podjetnike, ki lahko svoj status zavarovanca uredijo do konca leta 2015 in zaustavitev postopkov ugotavljanja lastnosti zavarovanca oz. vračanja pokojnin za 3 leta ter plačilo prispevkov za 5 let nazaj. Za leto 2015 smo dali pobudo, da se problematika vseh upokojencev, ki bi želeli opravljati dejavnost, sistemsko uredi in to na način, da se prejema celotna in ne le delna pokojnina.


ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR 
•Pri spremembah zakonu o varstvu potrošnikov smo dosegli, da tistim podjetnikom, ki sicer nimajo organizirane prodaje na daljavo, ne bo treba zagotavljati celo vrsto pravic, obvestil, informacij potrošnikom (kar sicer velja za zaščito potrošnikov v primeru organizirane prodaje na daljavo). Gre za tiste podjetnike, ki občasno ali celo enkratno sprejmejo naročilo potrošnika po telefonu in se dogovorijo, da mu bodo poslali ali dostavili naročen izdelek. Določba je bila sprejeta na odboru za gospodarstvo. Če zbornica ne bi dosegla tega, bi to pomenilo povsem nesorazmerno obremenitev malih podjetnikov.

DAVČNA IN FINANČNA ZAKONODAJA 
•OZS je bila pobudnica peticije proti nepremičninskemu davku. Gre za najuspešnejšo peticijo v zgodovini samostojne Slovenije, saj jo je podpisalo prek 80 tisoč ljudi. OZS je skupaj z opozicijskimi strankami v začetku leta 2014 zakon o davku na nepremičnine vložila tudi v ustavno presojo. Rezultat: Ustavno sodišče je nepremičninski davek razveljavilo. V nasprotnem primeru bi obrtniki in podjetniki v povprečju plačali 250 % več kot v primerjavi z NUSZ, nekateri pa celo 2000 % več.
•Dosegli smo spremembo pavšalne obdavčitve, ki se začne uporabljati s 1. 1. 2015. Prag 50.000 evrov letnega prometa se je dvignil na 100.000 evrov, normirani stroški pa na 80 % od ustvarjenega prometa.
•Umik predloga zakona glede trošarin na sladkor v brezalkoholnih pijačah.
•Odprava nepravilnega prenosa rešitev o obdavčitvi d.n.o. – odločba US U-I-175/11.


IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA DELOVANJE V POSAMEZNIH PANOGAH 
•Dosegli smo, da je vlada sprejela nov sklep o pripravi novega Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, po katerem se bo pokopališka dejavnost tudi v bodoče organizirana kot obvezna gospodarska javna služba, pogrebna dejavnost pa se bo izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. V nasprotnem primeru bi pogrebno dejavnost lahko opravljale samo občine.
•Kmetje ne morejo več pridobiti dovoljenja pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti za prodajo drugih domačih jedi in kupljene pijače v skladu z Zakonom o gostinstvu. Temu je vrsto let nasprotovala Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS in opozarjala na problem nelojalne konkurence.
•Sprejeta je bila uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji  - upoštevani so bili predlogi Sekcije za domačo in umetnostno obrt in predlogi Sekcije za gostinstvo in turizem.
•Določeni so bili izobrazbeni pogoji za opravljanje naslednjih obrtnih dejavnosti: fasaderstvo, vulkanizerstvo, popravila vozil po toči.
•OZS je začela izvajati NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka.
•Upad dela na črno – nadzor FURS nad vulkanizerji je v letu 2014 pokazal 50 % manj kršitev – število registriranih subjektov je 100 % višje od nekajletnega povprečja.
•Prvi skupni nastop vseh deležnikov, ki sodelujejo pri razgradnji izrabljenih vozil in predstavitev postopkov razgradnje na sejmu Avto in vzdrževanje v Celju – pod pokroviteljstvom in v organizaciji OZS, sekcije avtoserviserjev.
•Članom strokovnih sekcij smo začeli pošiljati e-novice, ki vsebujejo specifične informacije za njihovo dejavnost.
•Naš član, mladi kamnosek Leon Mahnič, je na Olimpijadi poklicev v Ljubljani dosegel 1. mesto in na evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EuroSkills 2014 v Franciji 2. mesto.
•Pri največji humanitarni akciji slikopleskarjev v Sloveniji je letos sodelovalo kar 85 slikopleskarjev, ki so prepleskali 4.600 kvadratnih metrov zidnih in drugih površin v Centru za korekcijo sluha in govora Portorož. Vrednost akcije je znašala kar 66.800 evrov.
•Blagovna znamka Izdelek slovenske obrti, ki označuje tekstilno blago, narejeno v Sloveniji, je dobila svojo prvo ambasadorko, ki je postala priznana slovenska oblikovalka Maja Štamol.

KARTICA UGODNOSTI MOZAIK PODJETNIH DINERS CLUB
•Pri projektu sodeluje že več kot 90 partnerjev in več kot 700 obrtnikov ter podjetnikov v mreži Jaz-TEBI. V maju 2014 smo kartico nadgradili v plačilno kartico MOZAIK PODJETNIH DINERS CLUB, ki omogoča plačevanje na 24 obrokov in ponuja številne dodatne ugodnosti kartice Diners Club.

NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI 
•Skupaj z Gospodarskim razstaviščem smo organizirali že 4. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem. 
•Zbornični sistem smo predstavili na 47. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju.
•Organizirali smo tri skupinske sejemske nastope slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.
•Organizirali smo največje mednarodno poslovno srečanje podjetij iz držav EU in JV Evrope v regiji.
•Soorganizirali smo tudi  osem mednarodnih poslovnih srečanj doma in v tujini.