Sekcija za promet - informacije

V nadaljevanju vam pošiljamo nekaj informacij in sicer:
- Nove cestine v Belorusiji od 1.1.2015.
- Sestanek sekcije za promet pri OZS z DARS, glede plačila cestnine.
- Omejevalni ukrepi EU, zaradi nezakonite priključitve Krima Rusiji.
 
Za ogled celotnih informacij klikni na VEČ.

Nove cestine v Belorusiji od 1.1.2015:

V skladu z informacijami Ministrstva za promet in zveze Republike Belorusije z dnem 1. januarja 2015, začnejo veljati nove tarife za vožnje tujih vozil po javnih avtocestah Republike Belorusije, odvisno od tipa vozila in največje dovoljene skupne mase, in sicer:

- za vlečna vozila (priklopno vozilo s prikolico ali priklopnim vozilom ali brez): največ 12 ton – 30 evrov; več kot 12 ton – 55 evrov

- za avtobuse: največ 5 ton – 30 evrov, več kot 5 ton – 45 evrov 

Sestanek sekcije za promet in Darsa:

Glede na to, da smo prejeli informacijo, da DARS zahteva za slovenske prevoznike, ki so se na podlagi bonitetne ocene uvrstili v podpovrečni razred, bančno garancijo za odloženo plačevanje cestnine, so se danes sestali predstavniki sekcije za promet z predstavniki DARS-a.

Predstavniki sekcije so predlagali, da se bančna garancija zahteva samo za tiste prevoznike, ki do sedaj niso v normalnem roku poravnavali cestnine in ne za vse tiste, ki imajo slabšo bonitetno oceno.

Ker se danes ta zadeva ni rešila bosta obe strani iskali rešitve takoj po novem letu.

Omejevalni ukrepi EU, zaradi nezakonite priključitve Krima Rusiji:

19. decembra sta bila v Uradnem listu EU objavljena pravna akta (sklep in uredba Sveta EU) glede dodatnih omejevalnih ukrepov zaradi nezakonite priključitve Krima in Sevastopola Rusiji. Ukrepi so začeli veljati 20. decembra. Prepovedane so vse naložbe, kupovanje nepremičnin, financiranje subjektov na Krimu. Prepovedan je izvoz (s seznamom) določenega blaga izdelkov/tehnologije iz sektorjev prometa, telekomunikacij, enegetike, naravnih virov (iskanje, izkoriščanje, proizvodnja nafte, plina, mineralnih virov). Prepovedano je zagotavljanje turističnih storitev. Evropskim ladijam/križarkam ni dovoljen vstop ali pristanek na (s seznamom) določenih pristaniščih na Krimskem polotoku, razen v nujnih primerih. Izjeme od ukrepov: konzularna predstavništva, mednarodne organizacije na Krimu; javne zdravstvene ustanove; medicinska oprema; primeri potrebne nujne preprečitve dogodka, ki bi lahko imel obsežne posledice za zdravje in varnost ljudi. 

Pravna akta v slovenščini sta dostopna na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_365_R_0024&from=SL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_365_R_0006&from=SL