Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015 dalje

Glede izplačila najnižje osnove delavcem v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) vas obveščamo, da ta znaša od 1.1.2015 52% PP 2013 = 792,05 EUR, od 1.3.2015 dalje pa 52% PP2014.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

V nadaljevanju vam pošiljamo obvestilo o plačilu prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015 dalje.

OBVESTILO (klikni na podčrtano povezavo)